Russian   Ukrainian   English

 

ЮРИДИЧНА АСОЦІАЦІЯ
«РЕГІОНАЛЬНА ПРАВОВА ГРУПА»
Get Adobe Flash player

Третейське судочинство

Регламент суду, списки суддів, а також будь-яку інформацію про третейське судочинство й оплату третейського збору можна одержати за телефоном  (067) 522 37 89. Відповідальний працівник Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" - Петрушкевич Ольга Анатоліївна. Адреса Третейського суду: 50086, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 74 а. Контактний телефон Третейського суду (067)522-37-89.

Третейський суд - це встановлена законом альтернатива судам загальної юрисдикції. Відповідно до ст.5 Закону України "Про третейські суди" юридичні та фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. 

Постійно діючим третейським судом, покликаним забезпечити швидке, кваліфіковане і неупереджене вирішення цивільних і господарських спорів (крім спорів у сфері управління), є Постійно діючий Регіональний Третейський суд України, що діє при Асоціації "Регіональна правова група".

Постійно діючий Регіональний Третейський суд України розглядає наступні суперечки, що входять у його компетенцію:

  • стягнення заборгованості по договорах купівлі-продажу, поставки, підряду, оренди (лізингу), пов'язаної з недовантаженнями й перевантаженнями, а також по інших цивільних і господарських договорах, у т.ч. застави;
  • установлення легітимності й дійсності угод;
  • про усунення перешкод у користуванні, володінні й розпорядженні майном;
  • пов'язані з банківською діяльністю, будівництвом, страхуванням, а також з оборотом цінних паперів, і багато інших.

Для звернення до третейського суду необхідна письмова згода сторін, оформлена окремою угодою або у вигляді застереження в договорі про те, що сторони добровільно згодні передати суперечку на розгляд третейського суду.

Розгляд суперечок у Постйно діючому Регіональному Третейському суді України відбувається за правилами, встановленим у його Регламенті, що й дає сторонам наступні переваги:

ПЕРШЕ. Істотно менший термін з моменту подачі позовної заяви до моменту видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення суду. Всі, хто хоч раз стикався з державним судочинством, знають, що справи тривають місяцями, а то й роками. Третейські суди не зацікавлені в затягуванні процесу і термін розгляду справ звичайно не перевищує 1-2 місяців.

ДРУГЕ. Гарантія виконання рішення третейського суду. Це питання найбільшою мірою непокоїть сторони при ухваленні рішення про передачу суперечок на розгляд третейського суду. Однак варто пояснити, що проблема виконання рішення третейського суду така ж, як і при зверненні до державного суду. Рішення третейського суду є обов'язковим для виконання сторонами. А у разі невиконання відповідачем рішення третейського суду, суд загальної юрисдикції видає виконавчий документ на його примусове виконання. Таким чином, з точки зору гарантії виконання, рішення третейського суду практично не відрізняється від рішення державного суду, але при цьому має вищезазначені переваги.

ТРЕТЄ. При розгляді спорів у Постійно діючому Регіональному Третейському суді України сторони не здійснюють оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, що дозволяє сторонам економити не тільки час, але й гроші. 

ЧЕТВЕРТЕ. Сторони не пов'язані місцем проживання фізичної особи, місцем знаходження юридичної особи, місцем знаходження нерухомості і т.п. При цьому не обов'язково, що судовий розгляд буде проходити в місці знаходження третейського суду. За необхідності спір може бути розглянутий виїзною сесією третейського суду. 

П'ЯТЕ. Сторони вправі за узгодженням із третейським судом обирати не тільки місце розгляду суперечки, але й час розгляду.

ШОСТЕ. Третейське застереження є додатковою гарантією обопільного виконання зобов'язань, оскільки скорочений термін розгляду спору стимулює сторони до пунктуальності й належного виконання своїх зобов'язань. 

СЬОМЕ. Можливість вибору сторонами арбітра. Дане положення набуває своїх переваг, особливо коли спір, що розглядається, перебуває в будь-якій сфері, що вимагає спеціальних знань і високої кваліфікації саме в цій області, наприклад діяльність на ринку цінних паперів, міжбанківських взаємин і т.д. До списку арбітрів третейського суду включені фахівці, що володіють практичними навичками роботи в самих різних галузях права.

ВОСЬМЕ. У разі заперечення хоча б однієї із сторін проти відкритого розгляду справи, вона розглядається у закритому засіданні, що є додатковою гарантією збереження конфіденційності і комерційної таємниці. 

ДЕВ'ЯТЕ. Можливість врегулювання спору мирним шляхом, адже державні й третейські суди переслідують різні цілі. Якщо метою державного суду можна назвати визначення та покарання винного, то мета третейського суду - врегулювання між сторонами спірних відносин, що найчастіше дійсно вдається в результаті досягнення партнерами компромісу в ході розгляду спору. Висока кваліфікація суддів Постійно діючого Регіонального Третейського суду України, які є практикуючими юристами в різних галузях права, має своїм результатом високу якість рішень, що виносяться судом. Ми пропонуємо Вам скористатися наданою законом можливістю врегулювання господарських і цивільних спорів шляхом звернення в надійний, захищений від адміністративного втручання, Постійно діючий Регіональний Третейський суд України.

Рекомендований текст третейського застереження, що рекомендується для передачі суперечки в Постійно діючий Регіональний Третейський суд України:

"Усі спори, розбіжності, вимоги та претензії, що виникають у зв'язку з договором (контрактом) або стосуються його виконання, порушення, припинення, недійсності, підлягають розгляду (вирішенню) в Постійно діючому Регіональному Третейському суді України при Асоціації "Регіональна правова група" відповідно до Регламенту зазначеного суду. Рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" буде остаточним і обов'язковим для сторін і буде ними виконано в терміни, зазначені в рішенні третейського суду."