Послуги адвокатури

Адвокатура України – це особливий правовий інститут держави, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги фізичним та юридичним особам.

Адвокатське об’єднання «Адвокатська компанія «Апріорі» та Адвокатське об’єднання «Лігел Груп» надає усі види адвокатських послуг, як юридичним так і фізичним особам, а саме:

  • надання консультацій та пояснень з юридичних питань;
  • оформлення позовних заяв, скарг та інших документів правового характеру;
  • здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб у судах та інших державних органах у кримінальних, цивільних, господарських справах та справах про адміністративні правопорушення.

Адвокати Адвокатських об’єднань «Адвокатська компанія «Апріорі» та «Лігел Груп» готові надати своїм клієнтам усі види юридичних послуг в умовах конфіденційності та пріоритетності їх інтересів у вирішенні будь-яких правових питань.

Наведений нижче перелік юридичних послуг не є вичерпним та розроблений відповідно до найчастіших питань, що постають перед адвокатами Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Апріорі» та «Лігел Груп», тактика роботи адвоката в першу чергу залежить від проблеми з якою Ви до нас звертаєтесь.

Гнучка та доступна цінова політика, відповідальність за якість юридичних послуг – гарантія для нашої з Вами тривалої та успішної співпраці.

Допомога при заповненні Е - декларацій

Неправильне розуміння особами, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства при декларуванні свого майна, своїх доходів і витрат, призводить до негативних наслідків для таких осіб.

Допущення навіть незначної помилки при заповненні електронної декларації, що згідно з нормами законодавства трактується, як внесення недостовірних відомостей до електронної декларації, є підставою для притягнення декларанта до юридичної відповідальності.

Так, за внесення не достовірних відомостей до електронної декларації передбачено покарання у вигляді:
у разі притягнення особи до адміністративної відповідальності
Накладення штрафу від 17 000 до 34 000 тис. грн.
Набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, є підставою для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням.
у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності
Накладенням штрафу від 42 500 до 51 000 тис. грн. або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин,
або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного службовця за вчинення умисного злочину та/або
встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, є підставою для припинення державної
служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням.
Відомості про притягнення особи до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства вносяться до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

З моменту впровадження у 2016 році для уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування осіб обов’язку з подання електронних декларацій щодо свого майнового стану, адвокати Адвокатських об’єднань «Лігел Груп» та «Адвокатська компанія «Апріорі» з власної адвокатської практики та з огляду на судову практику у справах щодо притягнення посадових осіб до адміністративної та кримінальної відповідальності за подання, навіть з незначними помилками, електронних декларацій, зосереджують Вашу увагу на необхідності обачного ставлення до декларування своїх доходів та витрат.

Юридична допомога адвокатів Адвокатських об’єднань «Лігел Груп» та «Адвокатська компанія «Апріорі» - спеціалістів у галузях трудового, фінансового, банківського, спадкового, корпоративного права у період заповнення електронної декларації, забезпечує Вам можливість уникнути помилок та порушень при заповненні останньої, та як наслідок зберігає Ваші кошти, час, спокій та ділову репутацію у майбутньому.

Copyright © 2013-2019. Юридична Асоціація «Регіональна Правова Група». Всі права захищено законодавством України.
Політика конфіденційності